KLINIKPERSONALE

PIA SCHYTZ MORTENSEN

Bioanalytiker

BIRTHE LINDSTRØM

Social- og sundhedsassistent 

ANNEMARIE ISAKSEN

Konsultations sygeplejerske

JEANETTE WEIERGANG LARSEN

Lægesekretær elev

JULIE NYBO

Konsultations sygeplejeske

BETINA KJEMTRUP

Lægesekretær /Praksismanager

PARNUNA ELGAARD

Konsultations sygeplejeske

Ninna Johansen

Ansat som vikar i lægehuset. Varetager prøvetagning og sekretærfunktioner.