KLINIKPERSONALE

PIA SCHYTZ MORTENSEN

Bioanalytiker

BIRTHE LINDSTRØM

Social- og sundhedsassistent 

ANNEMARIE ISAKSEN

Konsultations sygeplejerske

ELISABETH OLSEN

Lægesekretær 

JULIE NYBO

Konsultations sygeplejeske

BETINA KJEMTRUP

Lægesekretær 

Louise Sørensen

Jordemoder

Ninna Johansen

Ansat som vikar i lægehuset. Varetager prøvetagning og sekretærfunktioner.