ATTESTER OG PRISER

 

Kørekortsattester - husk at medbringe billede. 

Læs de aktuelle regler for kørekort her:

                     
Lægeerklæring ved sygdom:
Der er tre muligheder ved  sygdom
1.Mulighedserklæring: Arbejdsgiver skal udfærdige side 1 sammen med den sygemeldte – og dernæst anmode om lægens vurdering på side 2. Attesten forudsætter en konsultation. Den sygemeldte får mulighedserklæringen med sig – og skal overbringe denne til sin arbejdsgiver.
2.Arbejdsgiver kan undlade at få nogen erklæring udfyldt – det vil være det langt hyppigste!
3.Arbejdsgiver kan i helt specielle tilfælde få ”dokumenteret lovligt fravær (pga. sygdom)” – dette kan ske på en fri attest.
Studerende betaler halv pris ved egenbetaling for sygemelding (dokumentation skal fremvises)


Attester til kommune og forsikring.
Tid aftales individuelt efter kontakt med klinikken. Oplys nummer på attest af hensyn til booking.

Priser og retningslinjer for en række attester er aftalt med Lægeforeningen. Læs her:
 
NB! Udeblivelse uden rettidigt afbud fra privat konsultation som for eksempel kørekortsattest, rejsevaccination og forsikringsattester medfører et gebyr på  250 kr.
Afbud meddeles telefonisk ( evt akuttelefon) senest 2 timer før aftalt konsultation. Mail kan ikke benyttes til afbud samme dag.

 

Attest Kommentar Pris (Incl moms)
Kørekort  tidsforbrug 15 min 400 kr.
Kørekort  fornyelse af helbredsmæssige årsager tidsforbrug 30 min 650 kr.
Ansøgning om handicap skilt   500 kr.
Ansøgning om medicintilskud Pr. lægemiddel 200 kr.
Mulighedserklæring Medbringes fra arbejdsgiver 500 kr.
Almindelig sygemelding "fri attest"   500 kr.
Forhåndstilsagn ved rejse Forsikringsattest 750 kr.
Akupunkturnåle pr. behandling 50 kr
Andre attester Afhængigt at tidsforbrug.  500 kr pr påbegyndt 15 min.
Kobberspiral Kan også købes på apotek og medbringes 350 kr.
Privatkonsultation excl. evt prøver tidsforbrug max 15 min incl journalføring 500 kr
Privat blodprøve/urinprøve/EKG/lungefunktion   100 kr/stk