RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin, der forud er aftalt med læge. Vanedannende medicin kan kun fornyes ved personlig kontakt til klinikken efter klokker 10,30. Hvis du får medicin udskrevet af andre speciallæger, skal du have dine recepter fornyet hos dem. Kontakt venligst sekretæren telefonisk eller mail hvis du oplever problemer.

TIDSBESTILLING

Her kan du booke tid online. Ved læger er det kun muligt at booke efter konceptet Tid Samme  Dag. Ved personale kan du booke til prøver mv. Ved akut alvorlig sygdom bør du ringe og aftale en tid.

 

E-KONSULTATION

Du kan her sende et kort spørgsmål på mail til din læge eller personale i lægehuset. Bemærk at mailen lukkes ned i  weekender og  på helligdage.

Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

INFORMATION OM KLINIKKEN

TID SAMME DAG

Det er kun muligt at bestille 1 tid pr. dag. Bestilles ENTEN elektronisk fra kl 12 dagen før. ELLER ved at du ringer samme dag du skal bruge tiden, mellem kl 8-10. Det er overvejende lægetider, men det er også muligt at booke tid ved personale til ondt i hals, sår, vorter, mistanke om ørevoks før skylning mv.

Følgende kan IKKE bookes på Tid Samme Dag: Alle attester, børne- og svangrekontroller. Kontrol af kronisk sygdom. Tolkede konsultationer.

Vi tilstræber at så mange som muligt kan ses samme dag, derfor er der kun  afsat 10 minutter pr. konsultation incl. journalføring, henvisninger mv.

Hvis der er sygdom eller andet uforudset akut arbejde i klinikken, kan du blive bedt om at foretage ny booking en anden dag.

NY NEM ID LOG IND

Der er tilknyttet Nem ID log ind til hjemmesiden. Alle bør benytte denne log ind første gang og derefter kan personlig kode benyttes. Vi har erfaring for, at ikke alle funktioner på hjemmesiden er tilgængelige, hvis adgang ikke er aktiveret via Nem ID.

HANDICAPFORHOLD

Parkeringsplads foran lægehuset. Alt i stueetage uden niveauforskelle. Ringeknap til højre for hoveddøren tilkalder hjælp.

AKKREDITERET

Akkrediteret godkendt december 2016

Nyheder

GODDAG TIL NY KOMPAGNON OG FARVEL TIL RUTH RENDBÆK

Fra 1. august 2019 indtræder Troels Mengel-Jørgensen som kompagnon i lægehuset. Han overtager praksisandelen fra Ruth Rendbæk, der efter 30 år i lægehuset har valgt at lade sig pensionere.

Troels har været i lægehuset siden 1/5 og vi glæder os over at han er faldet til. Troels haft egen praksis i Hjørring  fra 2005 til 2019. Har særligt interesse indenfor idrætsmedicin, akupunktur og ultralyd som en del af den diagnostiske proces. 

 

BETINA ROSE

Betina Rose har sat sin praksis andel til salg - dette er begrundet i, at hun skal flytte til Region Midt. Der er endnu ikke fundet en køber og Betina regner med at arbejde i lægehuset, hvor hun fortsat vil kunne følge sine patienter, indtil den rette ny kompagnon dukker op.

 

CANNABIS

Vi udskriver ikke cannabis i lægehuset.

Vi har valgt at følge Dansk Selskab for Almen Medicins anbefaling, som fraråder at udskrive cannabis pga manglende dokumenteret effekt og viden om bivirkninger.

DSAM har fra starten taget afstand fra folketingets forsøgsordning, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige lægevidenskabelige forsøg med cannabis som medicin.

 

VACCINATIONER

Influenza-vaccination
Der vaccineres  i perioden 1. november til 15. januar 2020

Åbent hus uden tidsbestilling:

fredag d. 1. nov  9-11,30

Iøvrigt "drop in" i hele periode  mandage, tirsdage og torsdage ml 13-14,30

Personer tilhørende nedenstående grupper tilbydes gratis vaccination:
- Alle over 65 år
- Alle førtidspensionister
- Personer, der går til behandling eller kontrol for kroniske lungesygdomme og har varig nedsættelses af lungefunktionen.
- Personer, der har fået diagnosticeret en iskæmisk hjertesygdom - med eller uden hjerteinsufficiens og hjerteinsufficiens af andre årsager.
- Personer, der går til behandling for diabetes mellitus, og har mindst én komplikation til sygdommen.
- Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
- Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
- Gravide, der er mere end 12 uger henne.
 
Øvrige vaccineres mod egenbetaling: kr. 200,00
(tilskudsmulighed fra "Danmark").

 

 

 

Gratis mæslingevaccination. Tilbydes nu til ikke immune voksne født i 1974 eller senere.

Børnevaccinationer
Det danske vaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod 9 infektionssygdomme.

Læs mere: Klik her

Vaccination mod livmoderhalskræft

Sundhedsstyrelsen anbefaler at piger vaccineres før seksuel debut, for at få den bedste beskyttelse mod livmoderhalskræft. Piger mellem 12 og 17 år  tilbydes gratis vaccine. Er du 18 år og derover skal du selv betale.

Piger, som starter vaccination før de fylder 15 år, skal have 2 doser med mindst 5 mdrs interval. Hvis der går mere end 13 mdr anbefales 3 doser ialt. Ved start efter pigen er fyldt 15 år anbefales 3 doser i løbet af 6-7 mdr.

Drenge der er fyldt 12 år efter 1/7-2019 tilbydes gratis vaccination fra 1. sept 2019.

Læs mere: klik her


 
 

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...